» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o određivanju javnog građevinskog zemljiš ta na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o izmenama Odluke o upotrebi i zaštiti grba i stega opštine i naseljenog mesta Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nagradama opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o dopuni Odluke o cenama komunalnih usluga

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o dopuni Odluke o ceni usluge isporuke vode za JKP „Gradska čistoća” Lajkovac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluke o ceni usluge isporuke vode za JKP „Gradska čistoća” Lajkovac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluka o dopuni Odluke o cenama komunalnih usluga

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku, članovima i njihovim zamenicima u Komisiji za javna priznanja

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za javna priznanja

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Komisije za sprovođenje komasacije i njihovih zamenika

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Rešenje o razrešenju članova Komisije za određivanje naziva ulica i trgova Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Rešenje o obrazovanju Komisije za određivanje naziva ulica i trgova Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Plan detaljne regulacije centralne zone Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
58

Odluka o pijacama

Akti gradskih opština Surčin
61

Odluka o sahranjivanju i grobljima

Akti gradskih opština Surčin
63

Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
65

Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
66

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
66

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
69

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut mesne zajednice Bečmen

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut mesne zajednice Dobanovci

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut mesne zajednice Jakovo

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut mesne zajednice Petrovčić

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut mesne zajednice Progar

Akti gradskih opština Surčin
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut mesne zajednice Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeć a za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin