» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
25

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenici predsednika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o izboru zamenice predsednika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Čukarica u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Čukarica
30

Odluka o dodeli odborničkih mandata

Akti gradskih opština Čukarica
30

Odluka o dodeli odborničkih mandata

Akti gradskih opština Čukarica
31

Odluka o dodeli odborničkih mandata

Akti gradskih opština Čukarica
31

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o pristupanju izradi Strateškog akcionog plana Gradske opštine Obrenovac za period 2017-2020. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Prva izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
80

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac – 80

Akti gradskih opština Obrenovac
81

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
81

Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke JP „Surčin” o utvrđivanju Cenovnika usluga na deponiji u Dobanovcima sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
82

Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke JP za obavavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije o usvajanju Cenovnika za zakup bilborda i mesta za reklamiranje sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin