» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Koreničke, Mokroluške nove i Kružnog puta – Padina, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih sadržaja na području između Ibarske magistrale, deonice auto-puta Dobanovci – Bubanj potok, potoka Mastirine i Kružnog puta, Gradska opština Čukarica

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Kompleksa „Oasis” u Bečmenu, Gradska opština Surčin

Akti Grada
5

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
30

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
30

Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja objektom u Ulici ustaničkoj 125/1 u Beogradu

Akti gradskih opština Voždovac
30

Odluka o osnivanju ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
33

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
33

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora JP „Poslovni sportski centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
33

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Poslovni sportski centar – Voždovac”– 33

Akti gradskih opština Voždovac
33

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora JP „Poslovno sportski centar Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Poslovni sportski centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora „Voždovački centar – Šumice” u osnivanju

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora „Voždovački centar – Šumice” u osnivanju

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JP „Poslovno-sportski centar –Voždovac” sa Odlukom

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Finansijskog plana JP „Poslovno-sportski centarVoždovac” za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
35

Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana Gradske opštine Voždovac za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih, povratnika po sporazumu o readmisiji, tražioca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa za period 2016-2020.godina

Akti gradskih opština Voždovac
35

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednku Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
37

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
40

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
40

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
40

Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
41

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
42

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” 42 Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” 42 Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
42

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o usvajanju Izveštaja Verifikacionog odbora i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
44

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
44

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
45

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
45

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
45

Rešenje o prestanku funkcije članova Veća Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
45

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
45

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o izboru Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o izboru Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
48

Odluka o potvrđivanju mandata izabranih odbornika u Skupštinu Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
48

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
49

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
49

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
49

Rešenje o izboru zamenice predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
49

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
49

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
50

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
50

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
50

Rešenje o prestanku dužnosti članova Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
50

Rešenje o izboru predsednika Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
50

Rešenje o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
51

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
51

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Savski venac 51 Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
51

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
52

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
53

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac