» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika i odbornica Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o razrešenju sekretarke Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o razrešenju zamenice sekretarke Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o izboru članova i članica Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o izboru članova Administrativnomandatne komisije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o prestanku dužnosti članovima Veća Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
11

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
11

Rešenje o osnivanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
12

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
12

Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
35

Rešenje o postavljenju zamenice sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
35

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
35

Rešenje o razrešenju pravobranioca Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
35

Rešenje o imenovanju pravobranioca Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
35

Rešenje o imenovanju zamenika pravobranioca Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
35

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
36

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
36

Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
36

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
36

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
38

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
38

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
38

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
38

Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
39

Odluka o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
39

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
39

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
39

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
40

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
40

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
40

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
40

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
40

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
42

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
42

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
42

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
42

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
42

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
42

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru Adminitrativno-mandatnekomisije Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
48

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
48

Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
97

Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
97

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
98

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
98

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
98

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
99

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
99

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
99

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
99

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
100

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
100

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca 100 Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac”

Akti gradskih opština Obrenovac
100

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
101

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
101

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
101

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
101

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
102

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac