» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Saveta Dečjeg pozorišnog festivala „Pozorište Zvezdarište”

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp-Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o završnom računu Gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
33

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
36

Odluka o učešću Gradske opštine Rakovica na manifestacijama koje doprinose razvoju i prezentaciji Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Rešenje o razrešenju zamenika zaštitnika građana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju završnog računa JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
39

Odluka o potrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Odluka o potrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Odluka o dodeli nagrada Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac