» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara

Akti Grada
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2016. godine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika i odbornica Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika/ odbornica Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o postavljenju zamenice sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednice gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednice Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članova i članica Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o izboru zamenice predsednika Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o izboru članova i članica Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o prestanku mandata odbornika i odbornica Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika/ odbornica Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o razrešenju predsednice, zamenika predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenice predsednika, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Sportsko-rekreativnoobrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Sportsko-rekreativnoobrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2015. godinu

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o određivanju prostora na kojima nije dozvoljeno okupljanje na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gročanski komunalac” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za toplifikaciju Gradske opštine Grocka sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
39

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Pijace i zelenilo Grocka” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
45

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Grocka” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
51

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija Grocka” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
58

Odluka o promeni i usaglašavanju osnivačkog akta JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
62

Odluka o usklađivanju Odluka o upisu kapitala JKP „Grocka” sa Zakonom o javnoj svojini

Akti gradskih opština Grocka
64

Odluka o usklađivanju Odluka o upisu kapitala JP „Vodovod i kanalizacija Grocka” sa Zakonom o javnoj svojini

Akti gradskih opština Grocka
64

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
65

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
65

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
65

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
65

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Pijace zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
65

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
66

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
66

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
66

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
66

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
66

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
67

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog dbora JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
67

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
67

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
67

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka