» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Plan detaljne regulacije četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac – naselje „Padina”

Akti Grada
21

Plan detaljne regulacije privredne zone Gornji Zemun – zone 3 i 4

Akti Grada
37

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2004. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
44

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2005. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
50

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi i zaštiti grba i zastave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
50

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
51

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
51

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Rakovica za 2004. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
57

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2005. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
59

Odluka o ustanovljenju javnih priznanja opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
60

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
62

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
62

Etički kodeks ponašanja izabranih, postavljenih i imenovanih lica Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
64

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
64

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
64

Rešenje o osnivanju Komisije za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

Akti gradskih opština Rakovica
65

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Rakovica
65

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju i izboru članova stalnih radnih tela Skupštine

Akti gradskih opština Rakovica
65

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica"

Akti gradskih opština Rakovica
65

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2004. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
70

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2005. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
75

Odluka o utvrđivanju visine zakupnine građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Barajevo
76

Odluka o poveravanju poslova evidencije i naplate naknade za ekološku zaštitu – eko dinar Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
77

Odluka o dopuni Odluke o određivanju urbanistič kih planova i delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Barajevo
77

Plan postavljanja reklama na stubovima javne rasvete na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
78

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji mesne zajednice „Meljak" – gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
78

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru predsednika i članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
78

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
78

Rešenje o davanju saglasnosti za prijem dva radnika u JP za informisanje i kulturu „Barajevo"

Akti gradskih opština Barajevo
79

Zaključak o subvencionisanju cene grejanja za jednog civilnog invalida rata

Akti gradskih opština Barajevo
79

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Dren

Akti gradskih opština Lazarevac
80

Ispravka Rešenja o osnivanju Saveta za zaštitu zdravlja Skupštine opštine Rakovica

Ispravke