» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Odluka o upotrebi pečata i štambilja Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Odluka o naknadi troškova prevoza učenika na republička i međunarodna takmičenja iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
38

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Novi Beograd
38

Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o razrešenju direktora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o razrešenju v.d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
42

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
42

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
42

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
43

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
43

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članovima Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
43

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
43

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
43

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
44

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
44

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
44

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
44

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd