» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Godišnjeg programa rada UFK SRC „Tašmajdan” za 2016. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencionisanih sredstava JKP „Gradska čistoća” za 2016. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o razrešenju načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o razrešenju zamenice načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o određivanju sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
26

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin, prečišćen tekst, broj I-01-06-181/1/2014 od 14. novembra 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o prenosu osnovnih sredstava u izgradnji (pripremi) i izvršenih ulaganja sa Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na gradsku opštinu Surčin

Akti gradskih opština Surčin
30

Odluka o davanju naloga Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin da izvrši prenos osnovnih sredstava u izgradnji i izvršenih ulaganja na treća lica – stvarne korisnike

Akti gradskih opština Surčin
30

Odluka kojom se Javno preduzeće za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa ovlašćuje za izvođača pojedinih radova na gasifikaciji

Akti gradskih opština Surčin
30

Odluka o odobravanju upravljanja imovinom Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o prenosu puteva i trotoara na teritoriji gradske opštine Surčin nadležnim institucijama

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Plana poslovanja za 2016. godinu Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prvoj promeni Finansijskog plana za 2016. godinu Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Uprave Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izboru zamenice predsednika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o prestanku funkcije pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o prestanku funkcije predsednice Saveta Mesne zajednice Radioar

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Saveta Mesne zajednice Radiofar

Akti gradskih opština Surčin
38

Prečišćen tekst osnivačkog akta Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija