» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima

Akti Grada
1

Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora između ulica: Bulevar despota Stefana (29. novembra), Mitropolita Petra, Dragoslava Srejovića (Partizanski put) i Mije Kovačevića, sa denivelisanom raskrsnicom „Pančevački most”

Akti Grada
2

Plan detaljne regulacije za izgradnju kablovskih vodova 110 kV od RP 110 kV TS „Beograd 1” do TS 110/10 kV „Pionir”

Akti Grada
5

Plan detaljne regulacije između Severnog bulevara, Veljka Dugoševića, Supilove, Pante Srećković a, Dragice Pravice i granice DUP-a Sportskorekreativnog kompleksa gradskog parka „Zvezdara” – opština Zvezdara

Akti Grada
18

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (područje opštine Vračar)

Akti Grada
22

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (područje opštine Zemun)

Akti Grada
24

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (područje opštine Savski venac)

Akti Grada
25

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (područje opštine Voždovac)

Akti Grada
25

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (područje opštine Vračar)

Akti Grada
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd”

Akti Grada
29

Rešenje o visini premije za mleko u 2005. godini

Akti Grada
29

Rešenje o visini premije za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2005. godini

Akti Grada
29

Zaključak o izmeni interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
30

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina između ulica: dr Milutina Ivkovića, Bulevara JA, Zvečanske, Bulevara mira i ulice između Bulevara mira i Bulevara JA – 30

Akti Grada
31

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks Fabrike „Bukulja” u ulici Velizara Kosanovića, Beograd

Akti Grada
32

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2005. godine

Akti Grada