» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
1

Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
41

Odluka o Upravi Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
49

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravobranilaštvu GO Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
49

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije „Mijodrag Stanojević”

Akti gradskih opština Savski venac
50

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
55

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju ulica po zonama na teritoriji opštine Savski venac broj 06-5-6/2001-I-01 od 22. novembra 2001.godine („Službeni list Grada Beograda”, broj 25/01)

Akti gradskih opština Savski venac
55

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Savski venac („Službeni list Grada Beograda”, br. 59/14 i 27/16)

Akti gradskih opština Savski venac
56

Odluka o stavljanju van snage dela Odluke o prenosu poslovnog prostora i kioska kojim gazduje Gradska opština Savski venac na gazdovanje JP „Poslovni prostor Savski venac” broj 06-1-05/2009-I01 od 26. marta 2009. godine („Službeni list Grada Beograda”, broj 13/09 od 6. aprila 2009. godine)

Akti gradskih opština Savski venac
56

Odluka o primeni Odluke Grada Beograda o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
57

Rešenje o izboru Komisije za propise, predstavke i predloge

Akti gradskih opština Savski venac
57

Rešenje o izboru Komisije za investicije, budžet i finansije

Akti gradskih opština Savski venac
57

Rešenje o izboru Komisije za komunalne delatnosti, urbanizam, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

Akti gradskih opština Savski venac
57

Rešenje o izboru Komisije za društvene delatnosti, invalidsku i boračku zaštitu

Akti gradskih opština Savski venac
58

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
58

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
59

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
59

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
59

Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
59

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
60

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac