» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravobranilaštvu Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Odluka o osnivanju Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
28

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport „Šumice” – u likvidaciji

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
30

Rešenje o postavljenju pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
30

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
33

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovne prostorije u javnoj svojini, koje do preuzimanja od strane Grada Beograda u zakup daje Javno preduzeće „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Odluka o izdavanju biltena „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Odluka o izuzimanju poslovnog prostora Sportsko-rekreativnog centra „Radivoj Korać” izFonda Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o obrazovanju Saveta za privredna pitanja, budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o obrazovanju Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
37

Rešenje o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
37

Rešenje o obrazovanju Saveta za informisanje Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
37

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
37

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

Akti gradskih opština Barajevo