» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o podizanju bisti profesorima Radomiru Lukiću i Mihailu Đuriću

Akti Grada
1

Odluka o osnivanju Privrednog društva za čuvanje i negu dece u porodici „Bebi servis Beograd” d.o.o. – 1

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

Akti Grada
3

Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar„Pionirski grad” u Beogradu

Akti Grada
5

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Veterina Beograd” i JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
5

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
5

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
6

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradskih opština Novi Beograd i Zemun

Akti Grada
6

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
6

Rešenje o dodeli naziva Bogojavljenski plato na teritoriji Gradske opštine Zemun

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
7

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Beograda – 8

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća za uređivanje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
10

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
14

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
35

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
35

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
36

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
36

Rešenje o ponovnom potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
36

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
37

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
37

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac