» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vračar za 2015. godinu

Akti gradskih opština Vračar
26

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Vračar za 2016. godinu

Akti gradskih opština Vračar
45

Odluka o izmeni Odluke o opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
45

Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
49

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
50

Rešenje o prestanku mandata opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
50

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
50

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
50

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
50

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
51

Rešenje o prestanku mandata direktora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
51

Rešenje o imenovanju direktora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
51

Rešenje o razrešenju direktora Sportskorekreativno obrazovnog centra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
51

Rešenje o imenovanju direktora Sportskorekreativno obrazovnog centra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
51

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora ustanove Sportsko-rekreativno obrazovnogcentra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
52

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora ustanove Sportsko-rekreativno obrazovnog centra„Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
52

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
53

Rešenje o postavljenju načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o Cenovniku ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
57

Odluka o usvajanju izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva Gradske opštine Surčin 57 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin broj 6047/16 od 29. avgusta 2016. godine

Akti gradskih opština Surčin
57

Odluka o odobravanju korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
57

Odluka o prihvatanju analize direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin o potrebi izgradnje reciklažnog dvorišta

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o dopuni Rešenja broj I -01-06-130 od 10.juna 2016. godine o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o prestanku funkcije članova Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenjnih mesta u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o imenovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o konstataciji prestanka funkcije članovima Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o imenovanju članova Savete za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o konstataciji prestanka funkcije člana Saveta za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o imenovanju članova Saveta za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o konstataciji prestanka funkcije člana Komisije za predstavke i predloge Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o imenovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o imenovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta u Gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin