» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Oglas o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Akti Grada
2

Oglas o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” Beograd

Akti Grada
3

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim ligama, evropskim kupovima i regionalnim takmičenjima

Akti Grada
4

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2016.godine

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Stauta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o izboru stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica