» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa „Singidunum”, sektor 1, gradska opština Surčin

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa „Singidunum”, sektor 5, gradska opština Surčin

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice, opština Zvezdara i Voždovac, naselje Padina

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama 22 Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Odluka o refinansiranju kredita

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije opštinske pravobraniteljke Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o postavljenju opštinske pravobraniteljke Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
32

Plan postavljanja privremenih objekata na području gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o prestanku funkcije člana Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o trećoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom o dopuni Cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac
35

Odluka o prestanku važenja Uputstva o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
35

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin broj I-01-06-181/1 od 14. novembra2014. godine – prečišćen tekst, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin broj I-01-06-195 od 1. avgusta 2016. godine

Akti gradskih opština Surčin
41

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja broj I-01-06-183/2014 od 14. novembra 2014. godine –prečišćen tekst

Akti gradskih opština Surčin
45

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa broj I-01-06-183/2014od 14. novembra 2014. godine – prečišćen tekst i Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa broj I-01-06-250/2015 od27. jula 2015. godine

Akti gradskih opština Surčin
48

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije broj I-01-06-224/2014 od 22. decembra2014. godine – prečišćen tekst i Odluke broj I-0106-342 od 16. oktobra 2015. godine

Akti gradskih opština Surčin
51

Aneks I Kolektivnog ugovora JP Sportski centar „Novi Beograd” broj 117 od 29. januara 2015. godine

Кolektivni ugovori