» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorne celine između ulica Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke, opština Voždovac

Akti Grada
1

Poslovnik o radu Skupštine opštine Voždovac – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica Zrmanjske, Vase Stajića, Majdanske Čukarice, Visoke i Kirovljeve

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije dela naselja Karaburma – zone I i III, na teritoriji opštine Palilula

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone, prostorna celina opštine Vračar, za područje između ulica Cara Nikolaja II, Mileševske, Mata Vidakovića, Vilovskog, Celjske, Sazonove, Svetolika Rankovića, Šumatovačke i Maksima Gorkog – 3

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje blokova D7a, D7b, D7c, D8a, D8b, D9a, D9b, D10a, D11a i D12a

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju biciklističke staze od Dorćola do Ade Ciganlije

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Banjica, kompleks između ulica Crnotravske, Bulevara JA, Beranske, Borske i Kaljavog potoka – opština Voždovac

Akti Grada
7

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije I MZ u Žarkovu – „Julino brdo”

Akti Grada
8

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područ je dela gradske potceline – Trošarina

Akti Grada
9

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o upotrebi grba i zastave (stega) opštine Voždovac – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Voždovac
21

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
21

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji, sastavu i nadležnostima stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
22

Odluka o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Odluka o završnom računu budžeta i stalne rezerve opštine Vračar za 2004. godinu

Akti gradskih opština Vračar
29

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Vračar i platama izabranih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o rasporedu radnog vremena i dnevnog odmora zaposlenih u Opštinskoj upravi gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
30

Uputstvo o načinu postupanja Opštinske uprave gradske opštine Vračar u postupku zaštite imovine i lica umrlih na teritoriji opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
30

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2004. godinu

Akti gradskih opština Palilula
37

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
37

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja SO Palilula

Akti gradskih opština Palilula
37

Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju u naseljenim mestima gradske opštine Palilula 37

Akti gradskih opština Palilula
40

Odluka o proširenju mesnog groblja „Višnjica” i mesnog groblja „Slanci”

Akti gradskih opština Palilula
41

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
41

Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu analizu simbola Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
41

Statut Javnog preduzeća za upravljanje, korišćenje i raspolaganje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Savski venac” – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Savski venac
44

Odluka o završnom računu budžeta opštine Stari grad za 2004. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta opštine Stari grad za 2004. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Stari grad u Beogradu

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
48

Odluka o završnom računu budžeta opštine Grocka za 2004. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta opštine Grocka za 2004. godinu

Akti gradskih opština Grocka
58

Odluka o dopuni Odluke o privremenim pravilima građenja na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
58

Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
59

Odluka o prestanku statusa lokalnih puteva

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka