» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravila Međunarodnog filmskog festivala – FEST

Akti Grada
2

Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

Akti Grada
4

Pravila Filmskog festivala u Sopotu – SOFEST

Akti Grada
5

Pravila Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala – BITEF

Akti Grada
6

Pravila Beogradskog letnjeg festivala – BELEF

Akti Grada
7

Pravila Oktobarskog salona

Akti Grada
9

Pravila Beogradskog sajma knjiga

Akti Grada
10

Pravila Beogradskih muzičkih svečanosti – BEMUS

Akti Grada
11

Pravila Beogradskog džez festivala

Akti Grada
12

Pravila Međunarodnog susreta dece Evrope „Radost Evrope”

Akti Grada
13

Pravila Međunarodnog takmičenja muzičke omladine

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
15

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda

Akti Grada
15

Rešenje o razrešenju direktora Gradskog zavoda za veštačenja

Akti Grada
15

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradskog zavoda za veštačenja

Akti Grada
15

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
15

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
27

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Odluka kojom Gradska opština Čukarica ustupa Kulturnoj ustanovi „Galerija 73” pravo upravljanja i korišćenja nepokretnosti

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se usvaja Statut JP „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2016. godinu

Akti gradskih opština Grocka
48

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Pijace i zelenilo Grocka” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
55

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka