» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2016. godine do 15. marta 2017. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
2

Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i kriznih timova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2016/2017.

Akti Grada
3

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Milošu Kljajiću

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Nebojši Matiću

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Nebojši Iliću Ciletu

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Milovanu Neškoviću

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Zeljku Dimitrijeviću

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna gradonačelniku grada Kranja, Boštjanu Trilaru

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna grupi „Legende”

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izmenama Osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
49

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportskokulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Aneks II Kolektivnog ugovora JP Sportski centar „Novi Beograd” broj 117 od 29. januara 2015. godine i Aneksa I broj 1362 od 13. septembra 2016. godine

Кolektivni ugovori
57

Ispravka Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica

Ispravke