» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2016. godine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2016. godinu

Akti gradskih opština Palilula
24

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
33

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
34

Odluka o prestanku rada i postojanja i brisanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” i preuzimanju prava, obaveza i poslova Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” od strane gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
35

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Pijace i zelenilo Grocka” za 2016. godinu sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
38

Ispravka Rešenja o izmenama osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun”

Ispravke