» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Vračar za 2016. godinu

Akti gradskih opština Vračar
18

Odluka o Upravi Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o prestanku rada i pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd – Vračar

Akti gradskih opština Vračar
30

Plan postavljanja privremenih objekata na području Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
32

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika/predsednice, zamenika predsednika/predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
32

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
32

Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
33

Rešenje o prestanku mandata i imenovanju likvidacionog upravnika ustanove Narodni univerzitet „Božidar Adžija” – u likvidaciji

Akti gradskih opština Vračar
33

Rešenje o prestanku mandata člana Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
33

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
34

Zaključak

Akti gradskih opština Vračar