» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o podizanju spomenika Milanu Tepiću

Akti Grada
1

Odluka o podizanju biste dr Ludvika Hiršfelda

Akti Grada
1

Odluka o podizanju biste Tadije Sondermajera

Akti Grada
2

Odluka o usvajanju Izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije ustanove „Jugokoncert” – ustanova za muzičkoscensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
3

Odluka o usvajanju završnog likvidacionog bilansa ustanove „Jugokoncert” – ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
3

Odluka o usvajanju Odluke likvidacionog upravnika o raspodeli likvidacionog ostatka ustanove „Jugokoncert” – ustanova za muzičko-scenskudelatnost u likvidaciji

Akti Grada
4

Odluka o usvajanju izjave likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva namirene i da se protiv društva ne vode drugi postupci u postupku likvidacije ustanove „Jugokoncert” – ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
4

Odluka o usvajanju Odluke likvidacionog upravnika o okončanju postupka likvidacije nad ustanovom „Jugokoncert” – ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
5

Odluka o čuvanju knjiga i dokumenata ustanove „Jugokoncert” – ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
5

Plan detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG-05 do područja PPPPN „Beograd na vodi” sa priključkom do BIP-a, gradske opštine Surčin, Novi Beograd,Čukarica i Savski venac

Akti Grada
23

Rešenje o dodeli naziva ulice ne teritoriji gradske opštine Palilula

Akti Grada
23

Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti Grada
24

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
24

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Akti Grada
25

Rešenje o prestanku mandata direktora „Urbanističkog zavoda Beograda” – Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
25

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Urbanistčkog zavoda Beograda” – Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” koji je doneo Nadzorni odbor br. 6076/3

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma zdravlja „Novi Beograd”

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić”

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja preduzeća – Strategiju razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” za period od 2015. do 2025. godine, sa projekcijom do 2035. godine

Akti Grada