» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o Upravi Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
12

Odluka o prestanku rada i brisanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
12

Odluka o prestanku rada Fonda „Isidora Sekulić”

Akti gradskih opština Savski venac
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
13

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o Upravi Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o izmeni osnivačkog akta JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
54

Odluka o izmeni Odluke o finansiranju sporta u Gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Odluka o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća kablovska distribucija Surčin

Akti gradskih opština Surčin
56

Program razvoja sporta na teritoriji gradske opštine Surčin za period 2016–2018. godina

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju članova Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Surčin

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Jakovo

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Bečmen

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Dobanovci

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Petrovčić

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Progar

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Novi Surčin

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o prestanku funkcije člana Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Surčin

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Jakovo

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Bečmen

Akti gradskih opština Surčin
64

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Dobanovci

Akti gradskih opština Surčin
64

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Petrovčić

Akti gradskih opština Surčin
64

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Progar

Akti gradskih opština Surčin
64

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Novi Surčin

Akti gradskih opština Surčin
65

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin