» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Pokazatelj rasta cena na malo u januaru 2003. godine

Akti Grada
1

Odluka o budžetu opštine Stari grad za 2003. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Stari grad Vojislavu Atanackoviću

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji organa opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Poslovnik Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima izabranim na izborima za odbornike Skupštine opštine Barajevo, održanim 22. decembra 2002. godine 38

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o obrazovanju Verifikacione komisije Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Rešenje o izboru članova Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
15

Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Barajevo, održanim 22. decembra 2002. godine

Akti gradskih opština Barajevo
15

Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika opštine Barajevo, održanim 22. decembra 2002. i 5. januara 2003. godine

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o izradi urbanističkog projekta za proširenje površinskog kopa „Tamnava – Istočno polje” u Rudarskom basenu „Kolubara”

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Odluka o izradi urbanističkog projekta za eksploataciju granodiorita na površinskom kopu „Pločnik” u Brajkovcu

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Plan o dopuni Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površ inama u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
17

Pravilnik o postavljanju letnjih bašta ugostiteljskih objekata na javnim površinama u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Izveštaj o sprovedenom referendumu radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Selo Mladenovac o donošenju odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Odluka o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
20

Zaključak o izmeni Interventnih mera za zaštitu najugroženijih građana Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Prva dopuna i izmena Plana za postavljanje reklamnih panoa na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Odluka kojom se utvrđuje da pojedine odredbe Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljiš ta SO Grocka nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije