» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Odluka o stavljanju van snage Odluke o pravobranilaštvu gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020 godinu

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade)

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Rešenje o razrešenju pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
33

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
33

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
33

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o dvanaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Odluka o ustanovljenju nagrada Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
35

Odluka o ustupanju prava upravljanja i korišćenja objekata za oglašavanje bilborda na neodređeno vreme i bez naknade

Akti gradskih opština Surčin
35

Pravilnik o kriterijumima i postupku odobravanja sredstava za finansiranje/ sufinansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i organizacije civilnog društva iz budžeta Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
38

Pravilnik o raspodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama sa teritorije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
41

Rešenje o davanju saglsnosti na Izmenu programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
42

Aneks 1. Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd

Кolektivni ugovori
42

Ispravka Odluke o promeni Statuta Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Ispravke
43

Ispravka Odluke o određivanju prodajnih mesta na kojima se obavlja trgovina na prodajnom mestu u prenosivim prodajnim objektima na javnoj i drugoj površini na području Gradske opštine Rakovica

Ispravke