» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Program potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu za 2007. godinu

Akti Grada
1

Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za 2007. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2006. godinu

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o privremenom finansiranju opštine Grocka za 2007. godinu

Akti gradskih opština Grocka
11

Odluka o prestanku statusa lokalnih puteva

Akti gradskih opština Grocka
11

Odluka o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za izgradnju stambenog naselja „Radmilovac” u KO Vinča

Akti gradskih opština Grocka
12

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća – Direkcije za građevinsko zemljište, urbanizam i izgradnju opštine Grocka 13

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izdvajanju organizacione jedinice „Vodovod i kanalizacija” iz sastava Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Grocka” i osnivanju posebnog javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Grocka

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pripajanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka Javnom komunalnom preduzeću „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
16

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Plan generalne regulacije područja TE „Kolubara B” – prva faza

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Plan detaljne regulacije „Rasadnik” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, sa Finansijskim planom za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o povećanju cena osnovnih i ostalih komunalnih usluga, koje pruža JPKP „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
68

Odluka o povećanju cena osnovnih i ostalih komunalnih usluga koje pruža JPKP „Lazarevac”, Lazarevac s cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac
72

Plan detaljne regulacije kompleksa Specijalne bolnice za interne bolesti i prostora između ulica Bože Damnjanovića, Kneza Lazara i Dimitrija Tucovića u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
82

Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
83

Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac za period 1. januar–31. mart 2007. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
87

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (dopunski budžet) gradske opštine Obrenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
88

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
88

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
90

Rešenje o razrešenju Marice Šehović dužnosti direktora Fonda za ekologiju Obrenovac i o imenovanju Marice Šehović za direktora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac 90

Akti gradskih opština Obrenovac
91

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
91

Statut Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
96

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
96

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
96

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2006. godinu

Akti gradskih opština Sopot
97

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Sopot za 2007. godinu

Akti gradskih opština Sopot
97

Odluka o obrazovanju mesnih zajednica za područ je gradske opštine Sopot (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Sopot
98

Odluka o petom dopunskom budžetu gradske opštine Surčin za 2006. godinu

Akti gradskih opština Surčin
100

Rešenje o određivanju naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
100

Rešenje o privremenom finansiranju GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin