» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja grada Beograda do 2027.

Akti Grada
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture i obrazovanja „Narodni univerzitet Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Doma kulture „Ripanj” u Ripnju

Akti gradskih opština Voždovac
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Veća Gradske opštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora „Voždovački centar Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Voždovački centar Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove „Voždovački centar Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
30

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac