» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o izboru gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru članova Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o prestanku dužnosti članovima Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije

Akti Grada
3

Zaključak o pristupanju izradi statuta grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
4

Odluka o poslovnom prostoru opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
8

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije Karamatićevo dvorište u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
8

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije Centar 1 i 2 u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Pozorišnog festivala

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta Pozorišnog festivala

Akti gradskih opština Mladenovac