» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika

Akti gradskih opština Čukarica
1

Statut gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Poslovnik Skupštine gradske opštine Čukarica 10

Akti gradskih opština Čukarica
22

Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica „Matija Ban” za 2008. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Statut gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Poslovnik Skupštine gradske opštine Barajevo 33

Akti gradskih opština Barajevo
43

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na Odluku o cenama za iznošenje smeća u Barajevu, sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na Odluku o cenama vode na lokalnom vodovodu „Vitkovica” – Ravni Gaj, sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
45

Zaključak o potvrđivanju Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta statuta gradske opštine Barajevo i Nacrta poslovnika Skupštine opštine

Akti gradskih opština Barajevo
46

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Statut gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Poslovnik Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
73

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
73

Statut gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin