» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Poslovnik Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o Upravi gradske opštine Rakovica – 13

Akti gradskih opština Rakovica
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Rakovica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
21

Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2009. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
26

Odluka o neprihvatanju zahteva da se utvrdi prestanak mandata odbornika

Akti gradskih opština Rakovica
26

Odluka o formiranju Kancelarije za mlade

Akti gradskih opština Rakovica
26

Rešenje o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica – 26

Akti gradskih opština Rakovica
28

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
29

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
29

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
30

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Dobrili Petrović

Akti gradskih opština Savski venac
30

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2008. godinu

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o budžetu opštine Grocka za 2009. godinu

Akti gradskih opština Grocka
38

Odluka o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
40

Odluka o pristupanju izradi plana opšteg uređenja za naselje Begaljica u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o pristupanju izradi plana opšteg uređenja za naselje Brestovik u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
42

Odluka o pristupanju izradi plana opšteg uređenja za naselje Dražanj u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
43

Odluka o pristupanju izradi plana opšteg uređenja za naselja Umčari i Živkovac u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
44

Odluka o pristupanju izradi plana opšteg uređenja za naselje Zaklopača u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
45

Odluka o pristupanju izradi plana opšteg uređenja za naselje Kamendol u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Odluka o pristupanju izradi plana opšteg uređenja za naselje Pudarci u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Odluka o pristupanju izradi plana generalne regulacije za naselje Boleč u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
48

Odluka o pristupanju izradi plana generalne regulacije za naselje Vinča u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
49

Odluka o pristupanju izradi plana generalne regulacije za naselje Vrčin u opštini Grocka

Akti gradskih opština Grocka
50

Odluka o pristupanju izradi plana generalne regulacije za naselje Grocka u opštini Grocka – 50

Akti gradskih opština Grocka
51

Odluka o pristupanju izradi plana generalne regulacije za naselje Kaluđerica u opštini Grocka 51

Akti gradskih opština Grocka
52

Odluka o pristupanju izradi plana generalne regulacije za naselje Leštane u opštini Grocka 52

Akti gradskih opština Grocka
53

Odluka o pristupanju izradi plana generalne regulacije za naselje Ritopek u opštini Grocka 53

Akti gradskih opština Grocka
54

Odluka o izmeni i dopuni plana postavljanja privremenih objekata, kioska na javnim površinama na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje, sa Finansijskim planom za 2009. godinu

Akti gradskih opština Grocka
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKSP „Grocka” za 2009. godinu

Akti gradskih opština Grocka
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Grocka za 2009. godinu

Akti gradskih opština Grocka
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKSP „Grocka” o povećanju cena komunalnih usluga sa Odlukom i cenovnicima

Akti gradskih opština Grocka
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” – Grocka o povećanju cena usluga za 2009. godinu sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
58

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2008. godinu

Akti gradskih opština Surčin
62

Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
68

Odluka o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
69

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o obrazovanju Komisije za određivanje naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih delatnosti i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poljoprivrednih delatnosti i zanatskih usluga „Agrar – Surčin” za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poljoprivrednih delatnosti i zanatskih usluga „Agrar – Surčin” na Odluku o cenovniku za osnovnu mašinsku obradu zemljišta

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta na Odluku o cenama usluga

Akti gradskih opština Surčin
74

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti turizma na Odluku o cenama proizvoda i usluga za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
74

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova informisanja na Odluku o cenama usluga za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin