» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti gradskoj opštini Barajevo za utvrđivanje praznika gradske opštine – 1

Akti Grada
1

štine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odlukao potvrđivanju mandata odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Izmena Poslovnika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o organizaciji, sastavu i nadležnostima stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2009. godinu

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju stanova na kojima je korisnik opština Vračar – 5

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju članova/članica stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar – 5

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o izboru članova/članica stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju direktora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o osnivanju ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Odluka o prestanku Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Plan mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje na javnim površinama na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Poslovnik o radu Opštinskog veća gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i obavezama korisnika prevoza u vozilima javnog gradskog prevoza na svim linijama u Integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
15

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
15

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća