» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Sporazum o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima komunalne delatnosti čiji je osnivač grad Beograd usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u aprilu 2009. godine

Akti Grada
3

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
7

Pravilnik o izmenama Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama postavljenih lica i zaposlenih u Opštinskoj upravi gradske opštine Voždovac sa Zaključkom o davanju saglasnosti na Pravilnik

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
15

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Odluka o verifikaciji Odluke Veća gradske opštine Zvezdara kojom se utvrđuje prestanak funkcije načelniku Opštinske uprave

Akti gradskih opština Zvezdara
21

Odluka o verifikaciji Odluke Veća gradske opštine Zvezdara kojom se utvrđuje prestanak funkcije zameniku načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Zvezdara
21

Strategija za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
28

Rešenje o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zemun i plata predsednika i članova Privremenog organa gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” za 2009. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
29

Odluka o izmenama Odluke o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o izboru članova Komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin