» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
1

Rešenje o izboru članova Berifikacionog odbora

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenici predsednika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Beća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd – 5

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2013. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o prestanku vršenja dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
21

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
21

Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Odluka o izmeni Statuta gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
24

Odluka o dodeli nagrada gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Rešenje o određivanju naziva ulica u KO Međulužje i KO Baroš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Rešenje o određivanju naziva ulica u KO Granice

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Rešenje o promeni naziva ulice u KO Granice

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” Beograd

Кolektivni ugovori