» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2013/14

Akti Grada
1

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
6

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o visini naknade predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
20

Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Zaključak Skupštine gradske opštine Mladenovac broj I-00-06-1-9/7/2013 od 15. novembra 2013. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Zaključak Skupštine gradske opštine Mladenovac broj I-00-06-1-9/10/2013 od 15. novembra 2013. godine

Akti gradskih opština Mladenovac