» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža kojima upravlja JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzaća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o razrešenju člana Komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca i izboru novog člana komisije

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
10

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Odluka o pripajanju „Humanitarne fondacije Novi Beograd” Humanitarnoj fondaciji Novi Beograd – Aleksandar Šapić

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Komisije za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Komisije za propise, predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Rešenje o dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor” – Opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Rešenje o dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JP „Sportski centar Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti aktivnosti koje su usmerene ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
40

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” uObrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
69

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Komisije za imenovanja direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
69

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
70

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
70

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija” Beograd

Ispravke